Wegwijzer

 Lessen

 • Inschrijven vooraf is verplicht. Tijdens de inschrijvingen kan je enkel jezelf inschrijven, maar je mag, zo je verhinderd bent, iemand in jouw plaats sturen.

 • Het stroomschema kan je helpen bij het bepalen van de volgorde waarin je lessen volgt. In de “basis“-lessen leer je de vaardigheden die je nodig hebt voor het volgen van lessen uit de kolommen “beginners” en “gevorderden”.

 • Om iedereen goed te kunnen helpen houden we de lessen kleinschalig en beperken we het aantal tot maximum 5 cursisten.

 • Een les heeft plaats in de voor- of namiddag en duurt 3 uur. Een lessenreeks telt 2 of maximaal 3 halve dagen.

 • De cursisten verzamelen zich aan de ingang van de bibliotheek. Om de gemeentediensten zo weinig mogelijk te storen, gaan we in groep door het bureel naar het leslokaal.

 • Halfweg de les is er een pauze voorzien en wordt je gratis koffie of thee aangeboden.

 • Bij het begin van een initiatie krijg je een handleiding die eveneens gratis is.

 • Breng je een eigen toestel mee naar de les (smartphone, tablet, laptop), dan verwachten we dat het gebruiksklaar is: goed opgeladen, juist ingesteld, updates geïnstalleerd, voorzien van de nodige apps, wachtwoorden gekend, enz.

 • Digidak kan voor jou een pc voorzien. Je gebruikt bij voorkeur je eigen laptop (+ muis, + eventueel de oplader).

 • Met twee op één toestel werken laten we om didactische redenen niet toe. Enkel door het zelf doen word je vaardig.

 • De sfeer in de les is gemoedelijk, ontspannen, en er is veel ruimte voor vragen.

Reservelijst

Is een bepaalde les of lessenreeks volzet, of passen de datums niet, of staat het gewenste thema niet in de lessenlijst? Dan kunnen we jou op een reservelijst plaatsen. We putten uit de namen op de reservelijst wanneer er onverwacht een plaats vrijkomt. Digidak gebruikt de reservelijst ook bij de planning: veel gevraagde initiaties worden prioritair ingericht. De vroegere “wachtlijst” met zijn voorinschrijvingsdag is afgeschaft.  

Onverwacht afwezig?

Verwittig zo snel mogelijk Digidak zodat je inschrijvingsplaats niet verloren gaat!
Als je afwezig bent in de eerste les, bepaalt de lesgever, afhankelijk van het soort initiatie, of de overige lessen nog gevolgd kunnen worden.

 •  
Vrijwilligers