Wegwijzer

 Lessen

 • Inschrijven vooraf is verplicht. Tijdens de inschrijvingen kan je enkel jezelf inschrijven, maar je mag, zo je verhinderd bent, iemand in jouw plaats sturen.

 • Inschrijven via e-mail, telefoon, contactfomulier of tijdens de vrije inloop kan pas na de fysieke inschrijvingsdag.

 • Het niveau van een les kan je helpen bij het bepalen van de volgorde waarin je lessen volgt. In de lessen met niveau 1 (één zwart vierkantje) leer je de vaardigheden die je nodig hebt voor het volgen van lessen met niveau 2 en 3. 

 • Om iedereen goed te kunnen helpen houden we de lessen kleinschalig en beperken we het aantal tot maximum 5 cursisten.

 • Een les heeft plaats in de voor- of namiddag en duurt 3 uur. Een lessenreeks telt 2 of maximaal 3 halve dagen.

 • Halfweg de les is er een pauze voorzien en wordt je gratis koffie of thee aangeboden.

 • Bij het begin van een initiatie krijg je een handleiding die eveneens gratis is.

 • Breng bij voorkeur je een eigen toestel mee naar de les (laptop, smartphone, tablet). We verwachten dat het gebruiksklaar is: goed opgeladen, juist ingesteld, updates geïnstalleerd, voorzien van de nodige apps, wachtwoorden gekend, enz.

 • Tijdens de les kan je zo nodig een laptop van Digidak gebruiken. Dat moet je dan wel laten weten. 

 • Met twee op één toestel werken laten we om didactische redenen niet toe. Enkel door het zelf doen word je vaardig.

 • De sfeer in de les is gemoedelijk, ontspannen, en er is veel ruimte voor vragen.

Reservelijst

Is een bepaalde les of lessenreeks van de lopende periode volzet, dan kunnen we jou op een reservelijst plaatsen. We putten uit de namen op de reservelijst wanneer er onverwacht een plaats vrijkomt. Is de lopende periode afgelopen, dan wordt de reservelijst leeggemaakt. Digidak gebruikt de reservelijst ook bij de planning: veel gevraagde initiaties worden prioritair ingericht. De vroegere “wachtlijst” met zijn voorinschrijvingsdag is afgeschaft.  

Onverwacht afwezig?

Verwittig zo snel mogelijk Digidak (tel. 014/41.82.18) zodat je inschrijvingsplaats niet verloren gaat! Ook als je op het laatste moment belet bent: verwittig Digidak of de lesgever, zodat hij/zij en je medecursisten niet nodeloos op jou zitten te wachten. 
Als je afwezig bent in een les, bepaalt de lesgever, afhankelijk van het soort initiatie, of de overige lessen nog gevolgd kunnen worden.

 •  
Vrijwilligers