Voor een overzicht van alle lessen in deze periode, 
                       klik op de groene knop  —->

Algemene info
  • Inschrijven vooraf is verplicht. Tijdens de inschrijvingen kan je enkel jezelf inschrijven, maar je mag, zo je verhinderd bent, iemand in jouw plaats sturen. Je betaalt per initiatie (= één les of een lessenreeks) een waarborg van 5€ die je volledig terugkrijgt in de laatste les indien je aan alle lessen deelnam. 
  • Het stroomschema (blauwe knop) kan je helpen bij het bepalen van de volgorde waarin je lessen volgt. In de “basis“-lessen leer je de vaardigheden die je nodig hebt voor het volgen van lessen uit de kolommen “beginners” en “gevorderden”.  
  • Om iedereen goed te kunnen helpen houden we de lessen kleinschalig en beperken we het aantal tot maximum 5 cursisten.
  • Een les heeft plaats in de voor- of namiddag en duurt 3 uur. Een lessenreeks telt 2 of maximaal 3 halve dagen. 
  • Halfweg de les is er een pauze voorzien en wordt je gratis koffie of thee aangeboden. 
  • Bij het begin van een initiatie krijg je een handleiding die eveneens gratis is. 
  • Breng je een eigen toestel mee naar de les (smartphone, tablet, laptop), dan verwachten we dat het gebruiksklaar is: m.a.w. goed opgeladen, juist ingesteld, updates geïnstalleerd, voorzien van de nodige apps, wachtwoorden gekend, enz.
  • Digidak heeft voor iedere cursist een pc voorzien. Je mag ook je eigen laptop (+ muis, + eventueel de oplader) gebruiken. 
  • Met twee op één toestel werken laten we om didactische redenen niet toe. Enkel door het zelf doen word je vaardig. 
  • De sfeer in de les is gemoedelijk, ontspannen, en er is veel ruimte voor vragen.
Wachtlijst

Wou je een bepaalde les of lessenreeks volgen, maar is er geen plaats meer? Of was je ingeschreven, maar ging de initiatie om één of andere reden niet door? Dan kunnen we jou op een wachtlijst plaatsen! Het inschrijfmoment voor de wachtlijst komt vóór de twee normale inschrijvingsdatums van de volgende periode (van 3 maanden). Je krijgt met andere woorden voorrang. Maar je moet je nog wel komen inschrijven. Hiervoor krijg je een persoonlijke uitnodiging.

Onverwacht afwezig?

Verwittig zo snel mogelijk Digidak zodat je inschrijvingsplaats niet verloren gaat!
We vragen er begrip voor dat, als je afzegt binnen de 3 werkdagen voor de begindatum van een initiatie, je de waarborg verliest.
Als je afwezig bent in de eerste les, bepaalt de lesgever, afhankelijk van het soort initiatie, of de overige lessen nog gevolgd kunnen worden.